Jak weryfikowani są nasi psychoterapeuci? Jakie standardy spełniają?

Kryteria weryfikacji psychoterapeutów w Hedepy bazują na kryteriach profesjonalnych stowarzyszeń, takich jak Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP), Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP), Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), czy Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP).

Wśród naszych psychoterapeutów występują tylko specjaliści, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów: 

  • Psychoterapeuci z ukończonym szkoleniem spełniającym kryteria organizacji zawodowych (PTP, PTP, PTTPB, EAP).
  • Psychoterapeuci w trakcie szkolenia spełniający kryteria organizacji zawodowych
  • Psychoterapeuci, którzy są członkami organizacji zawodowych (PTP, PTP, PTTPB, EAP).

Przynależność do tych organizacji gwarantuje, że psychoterapeuci spełniają określone standardy jakości, co daje klientom pewność, że w Hedepy znajdą tylko tych psychoterapeutów, którzy ukończyli lub są uczestnikami wysokiej jakości, sprawdzonych szkoleń. Ściśle sprawdzamy spełnienie powyższych warunków u wszystkich naszych terapeutów.

V4_hedepy-natalie-2-w_montaz