Jaka jest różnica pomiędzy psychologiem, psychiatrą, psychoterapeutą i coachem?

Psycholog

Jest to absolwent jednoprzedmiotowych studiów magisterskich z zakresu psychologii na Wydziale Psychologii (z tytułem magistra lub później doktora), który w swojej pracy zajmuje się psychologią. Psycholog może specjalizować się w różnych dziedzinach (na przykład: psycholog więzienny, psycholog pracy, psycholog szkolny, itd.), gdzie jego praca różni się w zależności od specjalizacji. Tak więc psycholog szkolny zajmuje się diagnozą dojrzałości i tym podobnych.

 

Psychiatra

Jest to lekarz, absolwent kierunku medycznego (z tytułem doktora przed nazwiskiem), który zawodowo zajmuje się psychiatrią, a więc posiada certyfikat z psychiatrii, który uzyska po co najmniej 5 latach praktyki psychiatrycznej i zdaniu egzaminów specjalizacyjnych. Zawodowo może się wtedy specjalizować w różnych poddziedzinach psychiatrii, np. psychiatrii dziecięcej, leczeniu uzależnień itp. W przeciwieństwie do psychologa, psychiatra może przepisywać leki.

 

Psychoterapeuta

Może być psychologiem, psychiatrą, pracownikiem socjalnym, etc., ale musi mieć ukończone wykształcenie psychoterapeutyczne (kilkuletnie szkolenie zakończone egzaminem), odbyć własną psychoterapię i stałą superwizję własnej praktyki.

 

Coach

Jest to osoba, która pomaga ludziom wyznaczać cele, a następnie je osiągać. Problem ze słowem coach polega na tym, że nie ma jasnej zasady, kto może nazywać się coachem, a kto nie. W rezultacie, słowo coach może być używane przez każdego. Różnica między psychoterapią, a coachingiem polega na tym, że celem działań psychoterapeutycznych jest złagodzenie lub wyeliminowanie problemów klienta, jest to metoda leczenia. Natomiast celem coachingu jest pomoc w osiągnięciu celów (np. utrata wagi, zdobycie wymarzonej pracy itp.). Czasami jednak napotykamy na ograniczenia coachingu, ponieważ przeszkody, które uniemożliwiają nam osiągnięcie naszych celów są ukryte głęboko w nas samych. Wtedy lepiej jest wybrać ścieżkę psychoterapii, która działa na głębszym poziomie niż coaching.