Zasady przetwarzania danych osobowych

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Hedepy s.r.o., IČ: 09206281, DIČ: CZ09206281, z siedzibą przy V Tišině 3, 160 00 Praha 6, reprezentowana przez Romana Zámečníka i Lukáša Krčila – dyrektorów zarządzających, nr konta: 2801819429/2010, e-mail: pomoc@hedepy.pl, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja C, Wpis 332559 („Hedepy”) przetwarza Twoje dane w celu świadczenia usług terapeutycznych i zapewnienia funkcjonowania strony internetowej. Cenimy sobie Państwa zaufanie i wszystkie przekazane dane przetwarzamy w sposób poufny.

Zatem jakie dane przetwarzamy jako Administrator Danych?

 • Twoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, telefon i e-mail; 
 • Informacje o sposobie płatności; 
 • Informacje o opiniach i ocenach terapeutów, jeśli je udostępniasz; 
 • Informacje z systemu rezerwacji – daty sesji, anulacje, itp. 
 • Informacje o Twojej wizycie na naszej stronie zgodnie z naszą Polityką Plików Cookie. 

Dla uniknięcia wątpliwości wskazujemy, że (a) Hedepy nie ma dostępu do wideokonferencji z Twoim terapeutą, nie otrzymuje też od niego żadnych informacji o Tobie, a jedynie potwierdzenie odbycia/nieodbycia się sesji (zatem tylko Twój terapeuta jest administratorem danych osobowych przekazywanych w trakcie sesji); oraz (b) Hedepy nie ma dostępu do danych Twojej karty płatniczej (administratorem danych jest Commgate Payments a.s.) – otrzymujemy jedynie informację o dokonaniu/niedokonaniu płatności). 

Dlaczego je przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umawiania spotkań z terapeutą, zapłaty za jego usługi oraz badania jakości sesji, chyba że podczas rejestracji zrezygnowałeś z możliwości kontaktu lub później wycofałeś zgodę na przekazanie informacji zwrotnej.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w systemie rezerwacji tylko tak długo, jak długo będziesz naszym klientem. Twoje dane osobowe zostaną automatycznie usunięte po upływie roku od ostatniej sesji. Oczywiście w każdej chwili, po zgłoszeniu uprzedniej prośby, usunięte mogą zostać natychmiast. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, musimy przetwarzać informacje o zaległych płatnościach przez okres 10 lat. Po tym czasie zostaną one usunięte.

Dane wrażliwe

Jak zostało wspomniane powyżej, nasza firma, jako administrator danych, nie przetwarza żadnych Państwa danych wrażliwych, tj. informacji o Państwa zdrowiu lub zalecanych sesjach lub leczeniu. Relacja pomiędzy Państwem a Państwa terapeutą jest relacją poufną pomiędzy Wami i wszelkie wrażliwe informacje są/mogą być przetwarzane wyłącznie przez Państwa terapeutę, który jest związany kodeksem Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. 

Jeśli Ty i Twój terapeuta zdecydujecie się na nagrywanie sesji, nasza firma nie ma i nie będzie miała dostępu do nagrania. 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Korzystamy z usług firmy Twilio Inc. w celu zapewnienia bezpiecznego połączenia z Twoim terapeutą. Nasza firma wybrała tę amerykańską firmę ze względu na jej wysokie systemy bezpieczeństwa oraz wysoki standard w zakresie ochrony danych, w pełni zgodny z GDPR. Z firmą Twilio Inc. zawarliśmy tzw. standardowe klauzule umowne, które są zalecane przez Komisję Europejską jako całkowicie wystarczające do zapewnienia takiej samej ochrony danych osobowych, jaką zapewniają kraje Unii Europejskiej.

Ponadto, płatności za poszczególne sesje są organizowane przez Comgate Payments a.s. , która jest administratorem Państwa danych osobowych i przekazuje naszej firmie jedynie informacje o tym, czy płatność została dokonana prawidłowo. Nie przekazuje nam żadnych Państwa danych dotyczących płatności.

Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności przed dołączeniem.

Jeśli otrzymałeś voucher na sesję, chcielibyśmy Cię zapewnić, że nie przekazujemy żadnych Twoich danych osobowych dostawcy vouchera, a jedynie dane zbiorcze dotyczące łącznej liczby sesji na voucher i łącznej wartości nominalnej zrealizowanych voucherów.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Nasza firma kładzie nacisk na poufność konsultacji i bezpieczeństwo Państwa danych. Przyjęliśmy wysoki standard wymagań bezpieczeństwa dla systemów i współpracowników. Do głównych z nich należą:

 • Wysokie wymagania wobec terapeutów i ich profesjonalizmu, w tym wymagania dotyczące zabezpieczenia informacji o Tobie; 
 • Środki techniczne zabezpieczające system rezerwacji i wideokonferencji; 
 • Minimalizacja przetwarzanych danych i osób mających do nich dostęp; 
 • Milczenie wszystkich osób, które mają dostęp do systemu rezerwacji i/lub zajmują się pośrednictwem w realizacji sesji. 

Jakie są moje prawa?

 1. W szczególności mają Państwo prawo do informacji: mogą Państwo zapytać nas, czy i ewentualnie jakie dane osobowe przetwarzamy na Państwa temat oraz o wszelkie inne kwestie związane z Państwa danymi osobowymi, na które nie udzielono jeszcze odpowiedzi powyżej.
 2. Prawo do poprawiania/uzupełniania: Jeśli Państwa adres e-mail, numer telefonu lub nazwisko uległy zmianie, prosimy o kontakt z nami na poniższe dane kontaktowe, a my z przyjemnością poprawimy lub uzupełnimy Państwa dane kontaktowe.
 3. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem ochrony danych osobowych i ustawowych warunków ochrony danych, mogą Państwo zażądać wyjaśnień, zażądać naprawy sytuacji, w szczególności mogą Państwo zażądać zablokowania danych osobowych lub usunięcia danych osobowych. 
 4. Prawo do przeniesienia danych: mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą, a my prześlemy Państwu elektroniczny wyciąg z Państwa danych osobowych.
 5. Prawo do usunięcia danych: W każdej chwili mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Chętnie spełnimy to żądanie, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania, np. informacje o płatnościach w związku z ustawą o rachunkowości.
 6. Prawo do złożenia skargi: Jeżeli uważają Państwo, że pomimo naszych najlepszych starań naruszamy przepisy o ochronie danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, www.uoou.cz, tel. +420 234 665 111, Pplk. Sochora 27, Praga 7, kod pocztowy 170 00.

Gdzie mogę skorzystać z tych praw?

Chętnie nawiążemy z Państwem kontakt i postaramy się jak najszybciej rozwiązać Państwa sugestie, prośby lub skargi.

Możesz się z nami skontaktować pod adresem pomoc@hedepy.pl, podanym w nagłówku.