Czy wszystko co powiem terapeucie jest poufne?

Psychoterapeutę obowiązują zasady etyczne zawodu psychoterapeuty, gdzie jedną z głównych zasad etycznych EAP (Europejske Stowarzyszenie Psychoterapie) jest zasada poufności, która określa podstawowy obowiązek psychoterapeutów, jakim jest przestrzeganie poufności informacji uzyskanych od jakiejkolwiek osoby w trakcie pracy terapeutycznej. Psychoterapeuci zobowiązani są do nieujawniania tych informacji nikomu innemu bez zgody klienta i jednocześnie zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego przechowywania wszelkich informacji o kliencie.